top of page

CE TREBUIE SĂ ȘTIE UN OM EDUCAT

Mai jos redau conținutul unuia dintre cele mai importante capitole din cartea mea, Îndreptarul Renașterii Neamului Românesc, un volum dedicat luptei pentru dăinuirea și prosperitatea neamului românesc. Pe pagina principală a acestui site găsiți trimiterea către varianta electronică a lucrării.

 

Abilitatea unei persoane de a contribui pozitiv la viața cetății, de a adăuga valoare vieții proprii și a semenilor săi, este strâns legată de nivelul de educație atins. Cu toate acestea, răspunsul la întrebarea ”ce trebuie să știe cu adevărat un om educat” este cu totul neașteptat, și din ce în ce mai multe voci confirmă o listă total diferită de cea promovată de sistemul de învățământ tradițional.

 

Departe de disciplinele impuse de programa de studiu au existat mereu alte abilități care, odată dobândite, asigură succesul în viață pentru cei ce le stăpânesc. Aceste abilități nu se pot studia în școală, cheile acestor învățături fiind de obicei transmise în familie de la cei învățați către noua generație.

 

Iată mai jos o asemenea listă de abilități care definesc un om educat după tiparele celor mai de succes familii din lume:

 

• Abilitatea de a înțelege natura umană și de a folosi legile sale în interes propriu

• Abilitatea de a identifica trăsăturile umane cerute de o anume activitate

• Abilitatea de a stabili, menține și dezvolta o rețea de contacte utile pe termen lung

• Abilitatea de a controla propriile emoții și de a le înțelege pe ale celor din jur.

• Abilitatea de a face diferența dintre adevăr și neadevăr indiferent de sursa de informație

• Abilitatea de a evolua permanent 

 

Următoarea listă se menține în același spirit însă adaugă sfaturi concrete:

• Asimilarea informației – cum să găsești și să înțelegi esențialul din noianul de informații disponibile

• Comunicarea în scris – cum să-ți comunici în scris gândurile și ideile în formă clară și concisă

• Comunicarea verbală – cum să-ți comunici verbal gândurile și ideile în formă clară, concisă și cu încredere de sine

• Calculul matematic – cum să folosești conceptele de bază din aritmetică, algebră, geometrie și statistică pentru a analiza și rezolva probleme în viața de zi cu zi

• Luarea deciziilor – cum să identifici problemele esențiale, cum să stabilești priorități, să te concentrezi, să recunoști falsele piste, să eviți greșelile obișnuite și să te descurci în situații neclare

• Relațiile cu ceilalți – cum să interacționezi cu cei din jur în așa fel încât să te placă, să aibă încredere în tine și să te respecte

• Rezolvarea conflictelor – cum să anticipezi posibile surse de conflict și să rezolvi disputele imediat ce apar

• Planificarea – cum să identifici pașii necesari pentru atingerea unui obiectiv, cum să calculezi de ce ai nevoie și să te pregătești pentru necunoscut și pentru inevitabilele schimbări prin folosirea planurilor de rezervă 

• Conștiința de sine – cum să-ți identifici și să-ți stăpânești propriile stări emoționale, printre care lipsa de energie, de voință și de concentrare.

• Deprinderea unui lucru nou – obișnuința de a aplica metode simple și clare în procesul de învățare încât să devii competent prin descompunerea proceselor complexe în pași simpli.

 

Din punct de vedere practic totul se reduce la abilitatea de a lua DECIZII în mod rațional și de a controla pe cât posibil influența emoțiilor. Viața este un șir lung de decizii iar calitatea acestora determină succesul sau eșecul nostru în viață. Cu toate acestea școala și societatea ignoră complet educarea controlului emoțiilor.

 

Iată elementele care ar trebui stăpânite de fiecare dintre noi:

- Cunoașterea de sine este esențială. Abilitatea de a identifica fiecare emoție pe care o simțim.

- Controlul acestor emoții. Abilitatea de a controla fiecare stare emoțională înainte ca aceasta să ne afecteze procesul decizional.

- Auto motivarea. Abilitatea de a găsi resursele necesare pentru a duce la bun sfârșit un proiect chiar dacă întâmpinăm greutăți sau eșecuri.

- Empatia. Abilitatea de a ne pune în pielea altora, de a înțelege cu adevărat ce simt semenii noștri.

- Relațiile interpersonale. Abilitatea de a comunica, a dezvolta și a menține relații cu cei din jurul nostru.

 

Este deja demonstrat științific faptul că cei care învață să își înțeleagă și să își controleze emoțiile ajung mult mai departe în viață decât cei care se sprijină exclusiv pe coeficientul lor de inteligență. Așa cum cheia cunoașterii de sine este înțelegerea propriilor emoții tot așa cheia cunoașterii celor din jur este dată de înțelegerea naturii umane.

Și acest subiect de studiu este complet ignorat de școală.

 

Iată elementele care ar trebuie studiate pentru înțelegerea naturii umane:

 

- Abilitatea de a vedea dincolo de masca pe care o poartă un om

- Determinarea tăriei sale de caracter

- Conștientizarea mândriei de sine și a invidiei unui om

- Cunoașterea limitelor cuiva

- Gradul de supunere în fața influenței unui grup

 

Studiul emoțiilor și al naturii umane sunt subiecte esențiale și ar trebui să constituie fundamentul educației oricărei persoane înainte de orice altă disciplină. Din toate cele de mai sus se desprind trei mari concluzii foarte importante legate de procesul educativ la care are acces oricine pe cont propriu:

 

1. O persoană educată are abilitățile necesare pentru a putea rezolva noianul de provocări zilnice, mici sau mari, la care este supus. Aceste calități sunt cele mai importante în viață.

 

2. Educația este un efort constant și foarte diferit de programa impusă în școli și universități, care de 12 obicei conține materii mult mai ușor de verificat tehnic însă fără eficiență în educația propriu-zisă.

 

3. Cine pornește pe drumul acestui fel de educație trebuie să investească timp, efort și resurse pentru a deprinde aceste calități pe cont propriu, în afara sistemelor de învățământ tradiționale.

 

Iată de ce educația nu ține neapărat de accesul în universități faimoase ci de un efort constant pentru a înțelege lumea și mecanismele care o pun în mișcare precum și a punctelor slabe ale caracterului individual, puncte care trebuie întărite. Multe capitole din acest Îndreptar conțin sfaturi practice și considerațiuni pe teme de educație aplicată la viața cetății. O lectură atentă și o aplicare activă a principiilor prezentate aici ajută la menținerea secretului nemuririi românești, legătura sfântă dintre iubirea de neam, curățenia sufletească și educația individuală.

bottom of page