top of page

CEI MAI IMPORTANȚI AUTORI

AI LITERATURII UNIVERSALE

Literatura universală reprezintă o împletire excepțională de învățături despre natura umană, inteligența emoțională, provocările vieții, istorie, filosofie, politică, lupta pentru supraviețuire, pentru succes și pentru aflarea răspunsului la marile întrebări ale umanității, ”cine sunt”, ”de unde vin” și ”încotro mă îndrept”.

Nu întâmplător casele marilor personalități ale istoriei umanității au ținut mereu la loc de cinste biblioteci uriașe ce cuprind scrierile celor mai luminați înaintași ai noștri.

Pentru voi, cei care simțiți românește și care vreți să puneți umărul la lupta pentru dăinuirea neamului românesc, am cules lista de mai jos ce cuprinde cele mai importante nume ale literaturii universale cărora li se adaugă, firește, bijuteriile literare ale scriitorilor și gânditorilor români, Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Vasile Alecsandri, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, George Coșbuc, Mihail Sadoveanu, Grigore Alexandrescu, Octavian Goga, Tudor Arghezi, Radu Gyr, Lucian Blaga, George Bacovia, Marin Preda, Nichita Stănescu și ceilalți ca ei care au plămădit spiritul românesc peste veacuri.

Puteți începe lectura cu oricare dintre cărțile de mai jos dar citiți absolut tot ce au scris cei de mai sus pentru că ei sunt seva culturală ce hrănește sufletele și mințile noastre de români naționaliști.

 

Nu vă grăbiți.

 

Purtați mereu o carte cu voi și veți trăi mai bine. 

1. Epopeea lui Ghilgameș. Autor necunoscut

2. O mie și una de nopți. Autor necunoscut

3. Aventurile lui Antar. Autor necunoscut

4. Cartea Regilor. Firdusi

5. Catrene. Omar Khayyam

6. Grădina fructelor, Grădina florilor. Saadi

7. Poezii. Hafiz

8. Iliada și Odiseea. Homer

9. Munci și zile. Hesiod

10. Prometeu înlănțuit, Orestia. Eschil

11. Oedip rege, Electra, Antigona. Sofocle

12. Ifigenia in Aulida, Alcesta, Ecuba, Ipolit, Medeea. Euripide

13. Cavalerii, Viespile, Norii, Păsările, Aharnienii, Pacea, Lisistrata. Aristofan

14. Ode triumfale. Pindar

15. Cele nouă muze. Herodot.

16. Viețile paralele ale oamenilor iluștri. Plutarh

17. Opere. Platon

18. Poetica, Metafizica, Arta retoricii. Aristotel.

19. Anthia și Avrocom. Xenofon

20. Opere. Esop

21. Opere. Diogene Laertius

22. Oala cu bani, Ostașul fanfaron. Plaut

23. Medeea, Scrisori către Luciliu. Seneca

24. Fata din Andros. Terențiu

25. Despre natura lucrurilor. Lucrețiu

26. Eneida, Bucolicele, Georgicele. Virgiliu

27. Epistola către pisoni. Horațiu

28. Metamorfozele. Ovidiu

29. Măgarul de aur. Apuleius

30. Satyricon. Petronius

31. Balada spânzuraților, Balada preafrumoasei armuriere, Balada doamnelor din vremea de odinioară. Francois Villon

32. Banchetul, Divina comedie. Dante Alighieri

33. Cântecul nibelungilor. Autor necunoscut

34. Povestiri din Canterbury. Geofrey Chaucer

35. Africa, Italia mea, Canzoniero. Francesco Petrarca

36. Decameronul. Giovanni Boccaccio

37. Mătrăguna, Principele. Nicollo Machiavelli

38. Aminta. Torquato Tasso

39. Povestirea lui Orfeu. Angelo Poliziano

40. Orlando furiosul. Lodovico Anosto

41. Gargantua și Pantagruel. Francois Rabelais

42. Eseuri. Michel de Montaigne

43. Lusiada. Luiz de Camoes

44. Don Quijote. Miguel de Cervantes

45. Cavalerul din Olmedo, Fata cu ulciorul, Judecătorii din Castilia, Judecătorul cel mai bun e regele. Lope de Vega

46. Viața este vis, Medicul onoarei sale. Calderon de la Barca

47. Utopia. Thomas Morus

48. Opere. William Shakespeare

49. Discurs asupra metodei, Tratat despre pasiunile sufletului. Rene Descartes

50. Cugetări. Blaise Pascal

51. Caracterele. Jean de la Bruyere

52. Cidul, Horațiu, Cinna, Polyeucte, Nicomede. Pierre Corneille

53. Andromaca, Fedra, Ifigenia, Esthera, Berenice. Jean Racine

54. Opere. Moliere

55. Fabule. Jean de la Fontaine

56. Areopagitica, Paradisul pierdut, Paradisul regăsit, Luptătorul Samson. John Milton

57. Absalom. John Drydon

58. Eseuri morale, Eseuri despre om.  Alexander Pope

59. Scrisorile persane. Montesquieu

60. Enciclopedia, Bijuterii indiscrete, Pasărea albă, Cei doi prieteni din Bourbonne, Nepotul lui Rameau. Denis Diderot

61. Despre contractul social. Jean Jacques Rousseau

62. Manon Lescaut. Abatele Prevost

63. Diavolul șchiop, Gil Blas de Santiliana. Lesage

64. Dicționarul filosofic, Fecioara din Orleans, Prințesa Babilonului, Istoria bunului brahman, Zadig. Voltaire

65. Jocul dragostei și al întâmplării, Încercarea. Marivaux

66. Bărbierul din Sevilla, Nunta lui Figaro. Beaumarchais

67. Moll Flanders, Robinson Crusoe, Gentlemanul englez desăvârșit. Daniel Defoe

68. Călătoriile lui Gulliver în mai multe țări depărtate ale lumii. Jonathan Swift

69. Tom Jones. Henry Fielding

70. Elegie scrisă într-un cimitir de la țară.Thomas Gray

71. Cântecele inocenței, Cântecele experienței, Cărțile profetice. William Blake

72. Educația neamului omenesc, Laocoon. Gottfried Efraim Lessing

73. Don Carlos, Wilhelm Tell, Balade. Friedrich Schiller

74. Suferințele tânărului Werther, Elegii romane, Poezie și adevăr, Poeme. Johan Wolfgan Goette

75. Bădăranii, Cafeneaua, Familia anticarului, Slugă la doi stăpâni. Carlo Goldoni

76. Rob Roy, Ivanhoe, Quentin Durward. Walter Scott

77. Balade lirice. G.T. Coleridge

78. Don Juan. Pelerinajul lui Childe Harold. George Gordon Byron

79. Unei urne grecești, Către Psyche, Melancolie, Toamnei, Unei privighetori. John Keats

80. Ciocârlia,  Prometeu descătușat, Imn frumuseții intelectuale. Percy Shelley

81. Cartea cântecelor. Heinrich Heine

82. Atala, Rene. Francois de Chateaubriand

83. Cei trei mușchetari, Laleaua neagră, Omul cu masca de fier, Dama cu camelii. Alexandre Dumas

84. Meditații poetice. Alphonse de Lamartine

85. Spovedaniile unui fiu al veacului, Nopțile. Alfred de Muset

86. Contemplațiile, Notre Dame de Paris, Mizerabilii. Victor Hugo

87. Logodnicii. Alessandro Manzoni

88. Evgheni Oneghin, Boris Godunos. A. S. Pușkin

89. Un erou al zilelor noastre. Mihail Lermontov

90. Cartea de schițe. Washington Irving

91. Ultimul mohican, Corsarul roșu. James Fenimore Cooper

92. Moby Dick. Herman Melville

93. Cântarea lui Haiavata. Henry Longfelow

94. Aventurile lui Arthur Gordon Pym, Scarabeul de aur. Edgar Alan Poe

95. Fire de iarbă. Walt Whitman

96. Indiana, Păcatul domnului Anton, Morarul din Angibault. George Sand

97. Roșu și Negru, Mânăstirea din Parma. Stendhal

98. Doamna Bovary. Flaubert

99. Jacqueria, Matteo Falcone, Colomba, Tamango. Prosper Merime

100. O viață,  Bel Ami, Nuvele. Guy de Mopassant

101. Moș Goriot, Iluzii Pierdute, Comedia umană, Cezar Birotteau, Țăranii. Honore de Balzac

102. David Copperfield, Oliver Twist, Marile Speranțe. Charles Dickens

103. Jane Eyre. Charlotte Bronte

104. La răscruce de vânturi. Emily Bronte

105. Bâlciul deșertăciunilor. William Thackeray

106. Arabescuri, Mantaua, Suflete moarte. N. V. Gogol

107. Însemnările unui vânător, Rudin, Un cuib de nobili, Părinți și copii. I. S. Turgheniev

108. Moartea unui slujbaș, Nuvele. A. P. Cehov

109. Război și pace, Ana Karenina, Învierea, Nuvele. L. N. Tolstoi

110. Crimă și pedeapsă, Frații Karamazov, Amintiri din casa morților. F. M. Dostoievski

111. Familia Malavoglia. Giovanni Verga

112. Aventurile lui Tom Sawyer, Aventurile lui Huckleberry Finn, Viața pe Mississippi. Mark Twain

113. Portretul unei doamne, Ambasadorii. Henry James

114. Brand, Peer Gyunt, Stâlpii societății. Henrik Ibsen

115. Tricornul. Pedro Antonio Alaron

116. Baraca, Gloata, Catedrala, Cei patru cavaleri ai apocalipsului. Vicente Blasco Ibanez

117. Quo Vadis. Cavalerii Teutoni. Henry Sienkiewicz

118. Germinal, Therese Raquin, Banii, Nana, Paradisul Femeilor. Emile Zola

119. Casa vieții. Dante Gabriel Rosetti

120. Noutăți de nicăieri. William Morris

121. Poeme și balade. Charles Swinburne

122. Poeme, Încercări, Singurătăți. Sully Prudhomme

123. Florile Răului. Charles Baudelaire

124. Romanțe fără cuvinte, Înțelepciune, Serbările galante. Paul Verlaine

125. Poeme. Arthur Rimbaud

126. Poezii. Stephane Mallarme

127. Comoara umililor, Înțelepciunea și destinul. Maurice Maeterlinck

128. Colț alb, Chemarea străbunilor. Jack London

129. Numele trandafirului. Umberto Eco

bottom of page