top of page

Art. 53 din Constituție. Drepturile sunt doar o iluzie.

Am o găleată cu apă rece pe care trebuie să o torn în capetele înfierbântate ale luptătorilor pentru drepturi și libertăți care se protejează cu textul Constituției României. Această Constituție are 31 de articole despre Drepturi și Libertăți și un articol (Art 53) care le poate anula oricând pe cele 31. Art. 53 Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii. Așadar drag popor, dacă autoritățile vor să vă dea mumu atunci, conform Constituției, pot scoate din pălărie legi prin care se șterg la popou cu drepturile voastre. Legile, așa cum știți, sunt făcute de menajeria politică hoață, mincinoasă și trădătoare care n-are nici o greață să vă despoaie și să vă lase-n koorul gol. În ceea ce privește aliniatul (2) al Art. 53 acesta este atât de idiot și vag încât te întrebi dacă cei care l-au scris și apoi votat au pus mâna vreodată pe carte. Deci gata cu Constituția că nu acolo e salvarea. Vreți drepturi? Vreți libertăți? Atunci preluați voi puterea și impuneți-vă drepturile pe care le vrea bașcheții voștri. Cum preluați puterea? Așa cum se preia puterea de când e lumea lume. Nu știți cum? E, vedeți, de-aia nu aveți putere și de aia vă lăsați prostiți de baliverne precum “drepturile noastre sunt consfințite de Constituție”. Domnii suveraniști, ieșiți domne și spuneți oamenilor adevărul că se uită poporul în gura voastră ca la sfintele moaște. Vă iubesc tare de tot (și pe voi suveraniștii). Fiți deștepți că puteți. Dacă dispar de p-aci atunci mă găsiți pe Telegram la https://t.me/suveranitate.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Regulile unui protest eficient.

2 octombrie 2022. Observațiile unui naționalist nedumerit. - Trei puncte de întâlnire diferite. - Fără manifest unic. - Fără vreo intenție de a înainta un manifest autorităților. - Fără a cere vreo di

bottom of page