top of page

Colegiul Medicilor din România trebuie să-și precizeze poziția oficială în legătură cu dovezile exis


Așa cum știți ieri 12 August 2020 am trimis memorii către ministrul sănătății, președinții celor două camere ale parlamentului, primului ministru și președintelui României cerându-le dovezi nemjlocite în legătură cu izolarea, purificarea și confirmarea existenței noului coronavirus cu ajutorul celor patru postulate Koch general acceptate ca fiind ETALONUL DE AUR pentru confirmarea oricărei tulpine virale.Astăzi continui acest demers prin trimiterea memoriului de mai jos Dlui Dr. Gheorghe BORCEAN, Președintele Colegiului Medicilor din România.Vreau să fie clar pentru toată lumea că NU SUNT NEGAȚIONIST, eu doar caut adevărul și vreau să obțin probe de netăgăduit în legătură cu acest virus care a distrus viitorul multor cetățeni români deoarece până în prezent nimeni nu a putut prezenta o dovadă oficială confirmată independent că această tulpină există cu adevărat.Iată mai jos textul memoriului trimis Colegiului Medicilor din România. Dacă sunteți de acord cu acest demers puteți copia acest text, îl puteți personaliza cu numele și adresa voastră din semnătura din final și îl puteți trimite și voi în nume propriu. Unirea face puterea.
__________________________________—– Forwarded message —–


From: Bogdan <bogdan_vasile1@yahoo.com>


To: office@cmr.ro <office@cmr.ro>


Sent: Thursday, 13 August 2020, 14:13:33 BST


Subject: Memoriu. Cerere Furnizare Dovezi în legătură cu existența virusului SARS-CoV-2Domnului Dr. Gheorghe BORCEAN


Președintele Colegiului Medicilor din RomâniaStrada Pictor Alexandru Romano nr. 14,


cod poștal 023965, Sector 2,


București, RomaniaPrin poștă electronică.

Stimate domnule Președinte Gheorghe BORCEAN,
Vă scriu în legătură cu suspiciunile majore existente în spațiul public legate de validitatea procedurilor folosite pentru determinarea prezenței presupusului virus SARS-CoV-2 prin metoda testului RT-PCR.În data de 12 August 2020 am trimis Memoriul de mai jos către domnul Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății, către domnii Ion Marcel Ciolacu și Robert Marius Cazanciuc, președinții celor două camere ale Parlamentului României, către domnul Ludovic Orban, Primul Ministru al Guvernului României și domnului Klaus Werner Iohannis, Președintele României.Având în vedere rolul esențial deținut de corpul medical în ceea ce privește ansamblul de măsuri luate în legătură cu epidemia declarată pe teritoriul României și în virtutea jurământului depus de fiecare cadru medical, consider că și Colegiul Medicilor din România trebuie să comunice populației un punct de vedere oficial în legătură cu acest subiect.De aceea vă trimit și domniei voastre același Memoriu al cărui text îl găsiți mai jos.Cu stimă,Bogdan VASILE


bogdan_vasile1@yahoo.com_____
MEMORIU

Domnule Președinte Gheorghe BORCEAN,
Vă scriu în legătură cu suspiciunile majore existente în spațiul public legate de validitatea procedurilor folosite pentru determinarea prezenței presupusului virus SARS-CoV-2 prin metoda testului RT-PCR.Efectele cauzatoare de boală ale oricărui virus sunt verificate și trebuie confirmate din punct de vedere științific folosind cele patru condiții cunoscute ca postulatele KOCH.Până în prezent virusul SARS-CoV-2 presupus a fi la originea bolii denumită COVID-19 nu a fost dovedit a respecta nici unul dintre cele patru postulate amintite.Îndeplinirea celor patru postulate KOCH necesită izolarea și purificarea presupusei tulpine virale. Personal nu am cunoștință ca această etapă să fi fost efectuată și de aceea acuratețea testelor efectuate de Ministerul Sănătății este necunoscută.Deasemenea, până la data redactării acestui Memoriu acuratețea testelor folosite pentru identificarea virusului SARS-Cov-2 cauzator al bolii COVI-19 este necunoscută, procedurile științifice legate de identificarea și purificarea tulpinei virale nu au fost respectate și nici postulatele KOCH nu au demonstrat legătura directă dintre acest virus și boală.În lumina celor de mai sus vă cer ca până în data de 1 Septembrie 2020 să confirmați efectuarea următoarelor:1. Teste independente efectuate de specialiști români pe teritoriul României dovedind că acest virus a fost IZOLAT și PURIFICAT în laboratoarele de cercetare autorizate, inclusiv Institutul Național de Cercetare Medico-Militară ”Cantacuzino”.2. Furnizarea de dovezi confirmate de comunitatea științifică prin care să se arate că acest virus respectă TOATE CELE PATRU POSTULATE KOCH ca și virus cauzator al bolii COVID-19.Este esențial ca răspunsul oficial să nu conțină simple referințe la presupusele dovezi deținute de alte state, precum genomul tulpinei virale NC_045512.2, depusă la National Center for Biotechnology Information din Statele Unite ale Americii deoarece acestea deja sunt contestate și în prezent nu există dovezi în legătură cu validitatea postulatelor KOCH în ce privește acest genom.În cazul în care autoritățile medicale din România NU POT DEMONSTRA nemijlocit existența acestui virus și legătura dintre acesta și boala COVID-19 atunci Guvernul României este obligat să declare că ACEST VIRUS NU EXISTĂ ȘI SĂ DISPUNĂ ÎNCETAREA IMEDIATĂ A TUTUROR MĂSURILOR LUATE ÎMPOTRIVA A CEVA CE NU EXISTĂ, inclusiv producerea de vaccinuri și protocoale de monitorizare a populației.
Cu stimă,
Bogdan Vasile


bogdan_vasile1@yahoo.com

0 views0 comments

Recent Posts

See All

2 octombrie 2022. Observațiile unui naționalist nedumerit. - Trei puncte de întâlnire diferite. - Fără manifest unic. - Fără vreo intenție de a înainta un manifest autorităților. - Fără a cere vreo di

bottom of page