top of page

Model de MEMORIU prin care puteți cereți autorităților din România să vă furnizeze oficial DOVEZILE


Așa cum am promis, iată mai jos un model de MEMORIU pe care puteți să-l trimiteți autorităților din România.


În virtutea Legii 544/2001 (actualizată 2016) privind liberul acces la informațiile de interes public aveți dreptul să cereți aceste dovezi de la Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Guvern, Președintele României și Parlamentul României.


Trimiteți acest memoriu la toate aceste autorități abilitate din România. Am adăugat adresele lor de email în subsolul acestui articol.


Țineți steagul sus!

VA FI BINE!


MEMORIU,


Începând cu luna Martie 2020 cetățenii României se confruntă cu o criză sanitară de proporții fără precedent.


Datorită măsurilor de protecție sanitară luate de autorități bunăstarea fizică precum și cele materială și emoțională ale populației au fost afectate sever.


În spațiul public circulă întrebări legate de existența în realitate a virusului denumit SARS-CoV-2 precum și a validității metodelor de testare curente prin intermediul probelor faringiene de tip RT-PCR și a prezenței infecției prin anticorpi specifici.


Este cunoscut și acceptat fără rezerve faptul că legătura de tip ”cauză-efect” ce definește orice virus este verificată științific folosind cele patru postulate Koch care trebuie confirmate în totalitate.


În prezent existența acestui virus despre care se crede că poate cauza boala denumită COVID19 nu este confirmată de nici unul din cele patru postulate.


Pentru a putea efectua testele Koch acest virus trebuie inițial IZOLAT și PURIFICAT. Aceste două etape nu au fost până în prezent efectuate și de aceea este necunoscută acuratețea testelor autorizate de către Ministerul Sănătății.


Așadar, până în prezent acuratețea testelor RT-PCR nu poate fi cunoscută, procedurile științifice pentru izolarea virală și purificarea tulpinei nu au fost efectuate și nici unul dintre cele patru postulate Koch nu au fost respectate.


De aceea, în virtutea Legii 544/2001 (actualizată 2016) privind liberul acces la informațiile cu caracter public, prin prezentul Memoriu, cer ca până la data de 15 August 2020 autoritățile abilitate (Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Guvernul, Președintele României și Parlamentul României) să raporteze următoarele:


1. Dovezi despre izolarea și identificarea acestui virus, confirmate independent de către comunitatea științifică și obținute în laboratoarele oficiale de pe teritoriul României.


2. Dovezi oficiale și confirmate de către comunitatea științifică prin care să se probeze toate cele patru postulate Koch în ceea ce privește acest virus.


În cazul în care autoritățile abilitate din România nu vor putea prezenta dovezi conform punctelor 1. și 2. de mai sus atunci Guvernul României trebuie să DECLARE CĂ ACEST VIRUS NU EXISTĂ ȘI ÎN ACELAȘI TIMP SĂ DISPUNĂ ÎNCETAREA IMEDIATĂ A TUTUROR MĂSURILOR LUATE ÎMPOTRIVA A CEVA CE NU EXISTĂ.


Cu stimă,


Nume, Prenume

……………………………


Iată adresele de email unde puteți trimite acest Memoriu:


Ministerul Sănătății: relatii.publice@ms.ro


Direcția de Sănătate Publică: dspb@dspb.ro


Inspectoratul General pentru Situații de Urgență: igsu@mai.gov.ro


Guvernul României, Cancelaria Prim Ministru: pm@gov.ro


Parlamentul României-Camera Deputaților: srp@cdep.ro


Senatul României-Comisia pentru Sănătate Publică: comsan@senat.ro


Președintele României: procetatean@presidency.ro

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Regulile unui protest eficient.

2 octombrie 2022. Observațiile unui naționalist nedumerit. - Trei puncte de întâlnire diferite. - Fără manifest unic. - Fără vreo intenție de a înainta un manifest autorităților. - Fără a cere vreo di

Comments


bottom of page